Miska Kuntsi

ミスカ・クンツィ

Design Studio.

Instagram

hello@miskakuntsi.com

+81 (0) 70 1052 5401 JPN

+358 (0) 503 133 543 FIN


 

 

 

Design Studio

 

Tokiwa Maison 303

138−13 Tokiwachō, Naka-ku,

Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken,  

430-0917 Japan